Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Protocollen en regels

Op Bs. Mikado hebben we een aantal protocollen vastgesteld. Via onderstaande links kunt u de protocollen lezen.

Klik hier voor het protocol meer- en hoogbegaafdheid
Klik hier voor het protocol, verlengen, doubleren en versnellen
Klik hier voor het protocol medisch handelen
Klik hier voor het protocol huiselijk geweld en kindermishandeling
Klik hier voor het internetprotocol
Klik hier voor het huiswerkprotocol
Klik hier voor het hoofdluisprotocol
Klik hier voor het anti-pestprotocol     

Klik hier voor het passend onderwijs binnen stichting Kerobei en het protocol schorsing en verwijdering