Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Leerlingenpanel

 

Uit de groepen 3 t/m 8 is er één leerling lid van het leerlingenpanel en zij vertegenwoordigen hun klas. Iedere eerste maandag van de maand wordt er vergaderd met de leden van het leerlingenpanel en juf Amee Huisman.


Voor deze vergadering vindt er een groepsvergadering plaats in elke klas. De punten/ideeën uit de groepsvergadering worden besproken tijdens de vergadering met het leerlingenpanel.

Een keer in de twee maanden worden zaken die op school een rol spelen besproken, denk dan aan activiteiten die georganiseerd worden, ideeën van de kinderen e.d.

Een keer in de twee maanden worden punten besproken die vanuit de wijk komen zo hebben we bijvoorbeeld al veel aandacht besteed aan de rommel in de wijk.
Bij dit laatste overleg sluiten ook externen aan.Lid van het leerlingenpanel word je niet zomaar, daarvoor worden er op Bs. Mikado in maart/april verkiezingen georganiseerd