Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Samenwerking met ....

Bs. Mikado heeft diverse partners waarmee wordt samengewerkt. Niet alle partners of samenwerkingsverbanden zijn hier opgenomen. Een aantal zijn terug te vinden in onze schoolgids.  We werken, buiten de genoemde partijen intensief samen met de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning, Gemeente, Politie, Wijkondersteuners en GGD.

Buiten deze samenwerking werken we als cluster Blerick - Noord samen met andere Kerobei-scholen:

- De Klingerberg

- Titus Brandsma

- De Regenboog

Door elkaar intensiever te ontmoeten worden we meer verantwoordelijk voor alle kinderen van onze scholen, zijn we meer op de hoogte van elkaars schoolontwikkeling en wordt halen en brengen meer realiteit.