Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Onze school

Bs. Mikado is een school die een spil wil zijn in de wijk en in het leven van onze kinderen. Een school waar je je veilig voelt, je welkom weet en waar je jezelf mag zijn. Hoe we dit precies voor ons zien, kunnen jullie lezen onder het kopje Missie-Visie.

Hier komt nog bij dat we sinds 2010 werken volgens het principe van de Vreedzame School. We voeden onze leerlingen op voor een democratische samenleving, die gekenmerkt wordt  door verschillen. Een samenleving, die niet alleen rekenen en taal belangrijk vindt om succes te kunnen hebben, maar ook sociale en emotionele vaardigheden op waarde schat. Onze maatschappij is gebaat bij ..........

Lees verder onder het kopje "Vreedzame School ". 
Klik - hier - voor een verdere indruk van onze school.