Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Missie-Visie

“Samen leren, samen werken en samen leven in een kleurrijke, vreedzame school “

Op basisschool Mikado is de basis van de pedagogische huisstijl de Vreedzame school. Deze methode is de basis voor ons handelen. Daarnaast staan bovenstaande kernwaarden centraal in ons pedagogisch handelen. Deze kernwaarden hangen als een paraplu boven ons handelen. 

Om samen binnen dezelfde kaders te werken en dezelfde missie en visie uit te dragen hebben wij een aantal afspraken gemaakt en vastgelegd in onze pedagogische huisstijl. Deze afspraken zijn zichtbaar in het dagelijks handelen van ons team.