Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Missie-Visie

Bs. Mikado is een visiegestuurde school. Alles wat we op onze school doen, moet passen binnen onze missie en onze visie.

“Samen leren, samen werken, samen leven”
De slogan van Mikado “Samen leren, samen werken, samen leven” is een samenvatting van
onze missie - visie die rust op 4 pijlers:

 1. Ontmoeten
  Wij zijn er om met en van elkaar te leren; vanuit de ontmoeting komen we tot verbinding. Ik wil van je leren!
 2. Eigenaarschap 
  Ik ben er; ik doe mee!
 3. Resultaatgericht werken
  Ik ga er voor!
 4. Ontwikkelen is leren
  Ik kom er wel!

De pijlers nader toegelicht, klik - hier -