Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Ouders

Op Bs. Mikado vinden wij het belangrijk dat we de ouders van onze leerlingen betrekken bij ons onderwijs. Dat kan op verschillende manieren, u kunt dan denken aan het regelmatig binnenlopen in de groep van uw kind, een gesprek met de leerkracht, helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten enz.