Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Ouders

Op Bs. Mikado vinden wij het belangrijk dat we de ouders van onze leerlingen betrekken bij ons onderwijs. Dat kan op verschillende manieren, u kunt dan denken aan het regelmatig binnenlopen in de groep van uw kind, een gesprek met de leerkracht, helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten, meedenken met de oudervereniging enz.