Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Schoolgids 2022-2023

Beste ( toekomstige ) ouders,

In onze schoolgids geven we aan waar de school voor staat, hoe de school is georganiseerd, welke ondersteuning aan uw kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs willen ontwikkelen.

Wij willen u graag duidelijk maken wat u van de school mag verwachten, maar tegelijkertijd aangeven wat van u wordt verwacht. De opvoeding en het onderwijsleerproces zijn namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en van de school.  

Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met school. We hopen en vertrouwen op een fijne en goede samenwerking tussen u, uw kind(eren) en de school.

De schoolgids is niet meer op deze website te vinden. De schoolgids kunt u vinden bij scholen op de kaart. Hier vindt u heel veel informatie over onze school, waaronder de schoolgids. Zie verder bij het kopje Mikado (Scholen) op de kaart. 

Het team van bs. Mikado