Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Vanuit de GGD heeft elke basisschool een vast JGZ team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistent en een logopedist.

Ouders, leerkrachten en jongeren kunnen altijd bij het JGZ team terecht met vragen over diverse gezondheidsonderwerpen. Het team geeft advies over lichamelijke zaken, maar ook over psychosociale problemen en onderwerpen als opvoeding, slaapproblemen, bedplassen, druk gedrag, pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Naast de individuele activiteiten verzorgt de GGD ook activiteiten gericht op de hele groep jongeren. Zo geeft de GGD voorlichting aan jongeren over diverse gezondheidsonderwerpen, bijvoorbeeld pesten en groeien.

Contactgegevens:

JGZ
3 Decembersingel 50/
postbus 1150
5900 BD Venlo
tel: 077 8504855