Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Mediatoren

Op Bs. Mikado hebben we mediatoren.
Dit zijn kinderen die in de pauzes buiten lopen en helpen bemiddelen bij conflicten.
Voordat kinderen dit mogen doen krijgen ze eerst een cursus. Iedere pauze lopen
twee mediatoren buiten. De mediatoren lossen conflicten op middels een vast stappenplan.
Mediatoren mogen niet bemiddelen als kinderen elkaar pijn hebben gedaan bij een conflict.