Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Gezonde Basisschool van de Toekomst 2022-2023

Beleid Gezonde Basisschool van de toekomst basisschool Mikado

 

Bouwstenen:

Op basisschool Mikado nemen we deel aan het programma Gezonde basisschool van de Toekomst. Dit programma streeft een gezonde leefomgeving na en is gebaseerd op vier pijlers namelijk:

  1. Voeding
  2. Beweging
  3. Dagritme 
  4. Welbevinden

In de wijk Vastenavondkamp is het streven naar een gezonde leefomgeving soms nog een uitdaging. In onze wijk is er veel sprake van armoede en de bijbehorende problematieken, daardoor is gezonde voeding lang niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarbij is het extra bewegen voor kinderen ook belangrijk voor een gezonde leefstijl. Ook hopen wij hiermee te bereiken dat de concentratie en daardoor de leerprestaties van kinderen verbeteren.

 

Welbevinden is een onderdeel dat al heel lang veel aandacht krijgt op Mikado. Zo nemen wij deel aan de Vreedzame School. In dit programma is er veel aandacht voor burgerschap en participatie van leerlingen waardoor ze zich gezien en gehoord voelen. Sociale omgang met elkaar met aandacht voor verschillen onderling is een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School.

 

Organisatie:

In januari 2022 zijn we gestart met het programma de Gezonde Basisschool van de toekomst. We draaien dit programma drie dagen per week. Op Mikado krijgen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag een lunch en een extra beweegmoment of culturele activiteit aangeboden. Onze cateraar, Rendiz, volgt de voedingscyclus die aangereikt is door de Gezonde basisschool van de toekomst. Onze schooldag is op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 uur tot 15:00 uur. Bij het beweegmoment worden er vrijwilligers ingezet, zodat de leerkrachten de handen vrij hebben voor andere zaken. In de ochtendpauze krijgen de kinderen iedere dag fruit aangeboden. Naast gezonde voeding wordt er ook alleen water gedronken op school m.u.v. de lunch, want dan wordt er een zuivelproduct aangeboden. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 08:30-12:15 uur en wordt er geen lunch en beweegmoment aangeboden.

 

Ochtendpauze:

Voor de ochtendpauze hebben wij het beleid dat kinderen fruit krijgen, maar dat ze zelf ook nog iets van thuis mogen meenemen mochten ze niet voldoende hebben aan het fruit. Dat mag een boterham, groente of fruit zijn.

Bij verjaardagen mogen de jarigen trakteren op een koekje dat ze aangereikt krijgen door de school.

 

Partners:

Wij werken samen met verschillende partners:

Venlo.fit: er komt een coördinator vanuit de gemeente die de school ondersteunt bij het draaien van het programma

Brood en Spelen: Brood en spelen zorgt voor de pauzebegeleider die de groepen begeleiden tijdens het beweegmoment.

Sportfit en CIOS: Deze opleidingen zorgen voor studenten die ondersteunen bij het programma. De studenten worden begeleid door Venlo.fit

Cateraar: Rendiz