Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Leerplicht - Gemeente Venlo

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Gaat uw kind in het buitenland naar school, dan moet u dit melden bij de gemeente.      

In de Leerplichtwet staat dat het kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom het kind niet naar school kan, moeten er regels in acht genomen worden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in een folder beschreven.

 * folder over verlof klik - hier-

*  flyer  verlof wegens gewichtige omstandigheden klik -hier-

*  flyer  vakantie onder schooltijd klik -hier