Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Ouderraad Bs. Mikado

 

Op onze school is een Ouderraad (OR) actief. Bij veel evenementen op school zoals Sintermerte, Sinterklaas, Kerst e.d. zijn ouders betrokken, die vooraf samen met een groep leraren meedenken over de inhoud. Ook zorgen ze er mede voor dat de activiteit uitgevoerd kan worden.

Wie zitten er in de OR?

Iedere ouder/verzorger met kinderen op de bs. Mikado is automatisch lid van de OR. Actieve leden zijn diegenen, die de OR-vergaderingen bijwonen en/of deelnemen in een werkgroep.

De OR vergadert zes keer per schooljaar, ongeveer om de zes weken.

Wie komt er naar deze OR-vergaderingen?

In de vergaderingen zijn de volgende personen aanwezig:

-      Een van de leerkrachten.
-      Alle ouders die belangstelling hebben in de onderwerpen die worden besproken.

Er wordt niet alleen gesproken over werkgroepen en hun activiteiten, maar ook over andere schoolse zaken.

Wat is een werkgroep?

Een werkgroep regelt het ontwerpen en uitvoeren van een activiteit. In de werkgroep zit een aantal leerkrachten, samen met een aantal ouders. Deze ouders hebben zich via de OR aangemeld om mee te organiseren. De indeling van ouders voor de werkgroepen gebeurt dus in de OR

Ouders kunnen zich het hele schooljaar melden voor een werkgroep. Ze zijn niet verplicht om naar de vergaderingen van de OR te komen.

Als OR zitten we in de volgende werkgroepen:

-       Sint Maarten
-       Sinterklaas
-       Kerstmis
-       Carnaval
-       Schoolreis
-       Koningsspelen
-       Laatste schooldag

Hoe functioneert een werkgroep?

Een aantal weken vóór de activiteit (bijv. Sint Maarten) benadert de voorzitter van de werkgroep de ouders die in de werkgroep zijn ingedeeld en maakt een afspraak voor de voorbereidingen. Meestal worden er een stuk of drie besprekingen gepland, de ene keer na school en de andere keer eventueel in de vroege avond.

Tijdens deze besprekingen maakt de werkgroep het plan voor de activiteit. Dit plan dient in het team van leerkrachten goedgekeurd te worden. Vervolgens worden in de werkgroep de taken verdeeld voor de zaken die vóór de activiteit geregeld moeten worden. Ook maken ze de planning en werkverdeling voor de dag dat de activiteit plaatsvindt. Op de dag van de activiteit zijn de werkgroepleden beschikbaar voor hulp tijdens de activiteit. Mocht er dan nog extra hulp nodig zijn, dan wordt dit via de nieuwsbrief nog gemeld.

Na de dag van de activiteit wordt er in de werkgroep nog een evaluatie gehouden. Hier wordt besproken hoe alles is verlopen en of er verbeteringen nodig zijn voor de volgende keer. Ook in de eerstvolgende OR-vergadering wordt de activiteit geëvalueerd.

Waar en wanneer kan iemand zich melden?

Iedere ouder die interesse heeft om in een werkgroep iets mee te organiseren kan zich melden op de volgende manieren:

   - Loop even binnen bij de leerkracht.
   - Tijdens een vergadering van de OR op school (zie ook jaarkalender).
   - Via een mail aan de OR: or@mikado.kerobei.nl of via info@mikado.kerobei.nl 
   - Via een kort briefje, in de brievenbus van de OR in de koffiekamer. 

Jaarplanning OR

 
Ma    
 Di 26-08-2019  
 Woe 22-10-2019  
 Woe. 08-01-2020  
 Do. 05-03-2020  

Di.

Woe.

12-05-2020

01-07-2020

 

     

 

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust. We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te nemen tijdens een OR-vergadering.

Je kunt hiervoor terecht bij:

Wendy Beurskens ( leerkracht ) wendy.beurskens@kerobei.nl 
 

We zien jullie graag bij de Ouderraad