Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Oudervereniging Bs. Mikado

De oudervereniging (OV)

Op onze school is een oudervereniging (OV) actief. Bij veel activiteiten op school, o.a. Sinterklaas, Kerst en schoolreisje, zijn ouders betrokken. Deze ouders denken samen met een leerkracht mee over de inhoud van de activiteit en zorgen ervoor dat de activiteit uitgevoerd wordt. 

Het bestuur van de OV bestaat uit Peter Blomsma, Nicole Wackers en Chantal Billekens. Er is een vacature voor penningmeester.

Iedere ouder met kinderen op basisschool Mikado is automatisch lid van de OV. Actieve leden zijn diegenen die de OV-bijeenkomsten bijwonen en/of deelnemen in een werkgroep. De OV vergadert zes keer per schooljaar, ongeveer om de zes weken. 

Wat is een werkgroep? 

Een werkgroep regelt het ontwerpen en uitvoeren van een activiteit. In de werkgroep zitten ouders en een leerkracht. Deze ouders hebben zich via de OV aangemeld om mee te organiseren. Ouders kunnen zich het hele schooljaar aanmelden voor een werkgroep. Ze zijn niet verplicht om naar de vergaderingen van de OV te komen. Iedere ouder die interesse heeft om in een werkgroep iets mee te organiseren kan een mail sturen naar de OV. Alle ouders zijn welkom om bij een OV vergadering aan te sluiten. De data van de OV bijeenkomsten staan in de schoolkalender van ISY

E-mail OV: mikado.oudervereniging@kerobei.nl