Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage

Er zijn geen overige schoolkosten.

In principe voorziet de school in alle kosten.