Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Bs. Mikado en impulsgelden voor muziekonderwijs

Als school maken wij deel uit van Stichting Kerobei. Op stichtingsniveau hebben wij uitgesproken dat we muziekonderwijs belangrijk vinden in de ontwikkeling van kinderen. Onze school is een school met een zeer gemĂȘleerde populatie. Tot op dit moment had muziekonderwijs geen prioriteit op onze school. Muziek staat wel op het rooster maar heeft geen structureel karakter. Omdat een aantal van onze leerkrachten in hun vrije tijd muziek beoefenen hebben we wel expertise in huis. Echter deze wordt niet voldoende ingezet binnen de muzieklessen van onze school. Het is dus leerkrachtafhankelijk hoe de muziekles gegeven wordt. Projectmatig besteden we aandacht aan muziek vanuit de prestatiebox middelen. Omdat wij zien wat muziek kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen willen wij ervoor zorgen dat muziek weer structureel opgenomen wordt in ons curriculum. Dat er een doorlopende lijn ontstaat, we ook zorg dragen voor het borgen van muziekonderwijs en samenwerkingen opzoeken met onze muzikale omgeving.