Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Op onze school kunnen we bouwen op onze MR, die meebeslist over ons onderwijs en onze school. De MR dient met sommige beslissingen in te stemmen of voorziet de school van een advies bij andere beslissingen. Onze MR bestaat momenteel uit 7 leden ( 3 leerkrachten en 3 ouders). Bovendien sluit Marlou van Bussel, als directeur, bij iedere vergadering aan.

Namens alle ouders zijn de volgende mensen in de MR vertegenwoordigd:

  • Marieke Peters - Kater
  • Özlem Gündüz - Gündogdu
  • Daniel Douben

Namens het leerkrachtenteam zijn de volgende mensen in de MR vertegenwoordigd:

  • Bas Lankreijer
  • Jori Beeren
  • Ine Houkes 

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Dat wil zeggen dat je er altijd bij aanwezig mag zijn. De data van de MR- bijeenkomsten staan in deze schoolagenda.

E-mail MR: mr@mikado.kerobei.nl

Elke basisschool is verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Basisschool Mikado heeft een MR die bestaat uit 7 personen. Dit zijn 4 ouders, waarvan 3 stemgerechtigd en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen uit en door ouders en alle personeelsleden worden gekozen uit en door het personeel. De MR heeft inzage en inspraak in het beleid van basisschool Mikado. Bijvoorbeeld hoe de school haar organisatie en onderwijs inricht, de financiën regelt en het gebouw in stand houdt. De MR heeft het recht en de plicht om mee te denken en te beslissen over een aantal schoolzaken en bestuurlijke zaken. Te denken valt aan vakantierooster, formatie etc. Dit alles is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen en het daaruit voortvloeiende medezeggenschapsreglement. De MR krijgt informatie van de school, zodat ze weten wat er op school speelt. Voor sommige zaken heeft de MR de bevoegdheid advies te geven, het zogenaamde adviesrecht, terwijl de MR voor andere zaken instemming moet geven, het zogenaamde instemmingsrecht. Vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar en zijn opgenomen in de schoolkalender. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op het ouderportaal ISY.