Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Privacy / bewerkersovereenkomsten

Klik voor meer info over privacy op - HIER

Verwerkersovereenkomsten

Verwerkersovereenkomsten.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens tussen een derde partij. In kader van veiligheid en privacy zijn we verplicht met verwerkersovereenkomsten te werken. Hierin staat beschreven hoe om te gaan met de persoonsgegevens.

Als voorbeeld : Wij werken met een leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin staan o.a. gegevens van onze leerlingen en hun ouders in. ParnasSys is dan de 3e partij tussen thuis en school. Steeds wanneer een verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens 'uitbesteedt', is een schriftelijke overeenkomst vereist.

Stichting Kerobei, waar onze school onderdeel van uitmaakt, heeft met alle externe partners, waar sprake is van verwerking van persoonsgegevens, een overeenkomst afgesloten. 

Ouders kunnen bij de schoolleiding inzage krijgen in de verwerkersovereenkomsten.