Basisschool Mikado - Blerick
MENU

Vreedzame School

De 'Vreedzame School' gaat uit van het principe dat een school een leefgemeenschap is, waarbij eigenaarschap van ieder individu dat in die leefgemeenschap functioneert een groot goed is. Dat betekent dat kinderen opgevoed worden door ouders en leerkrachten voor een democratische samenleving, die gekenmerkt wordt door verschillen. Een samenleving, die niet alleen rekenen en taal belangrijk vindt om succes te kunnen hebben, maar ook sociale en emotionele vaardigheden op waarde schat.

Onze maatschappij is gebaat bij burgers, die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. Uiteraard is dit ook waar we op basisschool Mikado naar streven. Wij zijn gebaat bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier, waar leerlingen, ouders en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt voor een positief werkklimaat en draagt bij aan een betere opbrengst.  


Klik hier voor de grondwet van bs. Mikado

Voor de leerlingen streven we na dat ze: 

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen;
  • constructief conflicten oplossen;
  • verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • openstaan voor verschillen tussen mensen.

We streven naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin kinderen:

  • zich veilig voelen;
  • zich gehoord en gezien voelen; 
  • en alle mensen die op Mikado zijn op een positieve manier met elkaar omgaan;
  • en leerkrachten prettig werken;
  • en leerkrachten hun eigen en elkaars kracht zien en benutten.